top of page

Féile na Sléibhte 2023

brochure front.jpg
Happy Christmas 2022.jpg
AGM 2022.PNG
Pic CDS CCB.PNG

Féile na Sléibhte 2021

Is comhfhéile pobail é Féile na Sléibhte
do cheantar Dhúiche Sheoigheach. Tá
pobail Chorr na Móna, Na Fairche, an
Mháma agus Fhionnaithe tagtha le
chéile i gcompháirt le Comharchumann
Dhúiche Sheoigheach Teo le sraith
imeachtaí sóisialta agus cultúrtha saor
in aisce faoin aer a eagrú thar an
deireadh seachtaine. Is féile do chách é
seo, a dhéanann ceiliúradh ar chultúr ,
oidhreacht, ealaín, ceardaíocht,
teanga, bia agus spórt an cheantair .
Bígí linn agus bainigí taitneamh as na
himeachtaí!

Féile na Sléibhte is a collaborative
festival for the Joyce Country area. The
communities of Corr na Móna, Clonbur ,
Maam and Finny have come together in
conjunction with Comharchumann
Dhúiche Sheoigheach Teo to organise a
series of free social , cultural and
outdoor events over the weekend. This
is a festival for all, celebrating the
culture, heritage, art , craft , language,
food and sport of the area.
Join us and enjoy the events!

CLÁR NA FÉILE ANSEO:

FESTIVAL PROGRAMME HERE:

FÉILE NA SLÉIBHTE POSTER -1.png
An_Seanbhóthar.jpg

Ráiteas Misin | Mission Statement

Is eagraíocht neamhbhrabús, phobalbhunaithe muid atá ag freastal, ag forbairt agus ag neartú na bpobal áitiúla inár gceantar feidhme ó thaobh na heacnamaíochta, an chultúir agus na teanga de. Táimid cláraithe le Clárlann na gCumann Cairdiúil.

 

We are a non-profit, community-based organisation serving, developing and strengthening local communities economically, culturally and linguistically. We are registered with the Registry of Friendly Societies.

Fís | Vision

Pobal láidir, féin-inbhuanaithe, beoga agus comhtháite a chruthú ag baint úsáide agus leasa as na hacmhainní nádúrtha agus daonna sairbhre atá sa cheantar agus, ar an gcaoi seo, comhoibriú agus spiorad pobail a chothú.

 

To foster a strong, self-sustaining, vibrant and integrated communitiy availing of the rich natural resources of the region and, in this way, creating greater community cooperation, drive and spirit.

Sun_Rise__Mount_Gable_237_Tí_Bhúrca.jp
bottom of page