An_Seanbhóthar.jpg

Ráiteas Misin | Mission Statement

Is eagraíocht neamhbhrabús, phobalbhunaithe muid atá ag freastal, ag forbairt agus ag neartú na bpobal áitiúla inár gceantar feidhme ó thaobh na heacnamaíochta, an chultúir agus na teanga de. Táimid cláraithe le Clárlann na gCumann Cairdiúil.

 

We are a non-profit, community-based organisation serving, developing and strengthening local communities economically, culturally and linguistically. We are registered with the Registry of Friendly Societies.

Fís | Vision

Pobal láidir, féin-inbhuanaithe, beoga agus comhtháite a chruthú ag baint úsáide agus leasa as na hacmhainní nádúrtha agus daonna sairbhre atá sa cheantar agus, ar an gcaoi seo, comhoibriú agus spiorad pobail a chothú.

 

To foster a strong, self-sustaining, vibrant and integrated communitiy availing of the rich natural resources of the region and, in this way, creating greater community cooperation, drive and spirit.

Sun_Rise__Mount_Gable_237_Tí_Bhúrca.jp