top of page

Gteic Chorr na Móna

Seirbhísí

Sula dtéann tú ar aghaidh leis an íocaíocht cuir glaoch le do thoil ar 0871719315 nó seol ríomhphost chuig gteic@corrnamona.ie le go mbeidh ainm an duine atá spás curtha in áirithinte ar eolas againn agus an dáta ar roghnaigh siad an gteic a úsáid

Before you proceed with payment please call 0871719315 or email gteic@corrnamona.ie so we know the name of the person booking and the date they chose to use the gteic

Deasc ar feadh lá €10
Desk for a day €10

Gteic Corr na Mona Wall pic.jpg
desk for a day.jpg

Seomra Cruinnithe €20

Conference/Meeting Room €20

Deasc ar feadh 2 lá €20
Desk for 2 days €20

Oifig ar feadh lá €15
(2 Deasc)

Office for a day €15
(2 Desks)Oifig ar feadh na seachtaine €60
(2 Deasc)

Office for a week €60
(2 Desks)
 

oifig ar feadh an lae.jpg

Aon eolas breise cur glaoch ar 0871719315 nó seol ríomhphost chuig gteic@corrnamona.ie

Any further information call 0871719315 or email gteic@corrnamona.ie

Payments.jpg
bottom of page